Cải cách thủ tục hành chính Hải quan: Đối thoại, tiếp thu và hành động quyết liệt Năm 2016, ngành Hải quan đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác cải cách hiện đại hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP.

                                              Giám sát hoạt động XNK tại cảng

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã có những chia sẻ với phóng viên TBTCVN bên thềm năm mới Đinh Dậu - 2017 về nhiệm vụ này.

PV: Thưa ông, trong năm 2016, ngành Hải quan tiếp tục là một trong những ngành tiên phong và đạt hiệu quả cao trong cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 19/NQ-CP. Xin ông cho biết một vài kết quả nổi bật nhất?

Ông Nguyễn Văn Cẩn: Ngày 28/4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020. Trên cơ sở Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 19 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19.

Theo đó, trong năm 2016 ngành Hải quan đã nỗ lực triển khai công tác cải cách, hiện đại hóa trên tất cả các mặt và đã đạt được kết quả tích cực.

Về hoàn thiện hệ thống pháp luật, ngành Hải quan đã xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Luật thuế XNK); trình Chính phủ ban hành nhiều nghị định hướng dẫn thực thi luật, phù hợp với tiến trình hội nhập, đơn giản, thuận lợi cho người nộp thuế. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã hoàn thiện, bổ sung một số nội dung để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế Một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay, đã có 10/14 bộ, ngành kết nối với 36 thủ tục hành chính thực hiện thông qua Cơ chế Một cửa quốc gia, đã xử lý trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia hơn 200.000 bộ hồ sơ với sự tham gia của hơn 8.200 doanh nghiệp (DN).

Nhờ đó, thời gian làm thủ tục hải quanthủ tục xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa qua biên giới đã được rút ngắn.
can
Ông Nguyễn Văn Cẩn

Theo kết quả Báo cáo Môi trường kinh doanh do Ngân hàng Thế giới công bố tháng 10/2016, chỉ số về giao thương hàng hóa qua biên giới Việt Nam đứng vị trí 93/190, tăng 15 bậc so với năm 2015, là 1 trong 3 lĩnh vực có sự cải cách, thay đổi đáng kể trong năm 2016 (gồm bảo vệ nhà đầu tư nhỏ, giao thương hàng hóa qua biên giới và nộp thuế). 

Trong đó, chỉ số thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới đã rút ngắn đáng kể, đứng trong top 4 khu vực Đông Nam Á (gồm Singapore, Thai Lan, Malaysia, Việt Nam). Đặc biệt là thời gian chuẩn bị hồ sơ XNK đã giảm đi đáng kể (thời gian chuẩn bị hồ sơ nhập khẩu giảm từ 106 giờ xuống còn 76 giờ, thời gian chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu giảm từ 83 giờ xuống còn 50 giờ).

PV: Thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa XNK là lĩnh vực cải cách được Chính phủ chú trọng nhằm tạo sự thông thoáng cho hoạt động XNK. Ngành Hải quan đã thực hiện nhiệm vụ này như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Cẩn: Nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa cho DN theo mục tiêu Nghị quyết 19, từ cuối năm 2015 và trong năm 2016, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành thành lập được 10 địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại 8 địa bàn hải quan trọng điểm; triển khai 29 thủ tục liên quan đến hoạt động quản lý chuyên ngành và KTCN trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Hiệu quả đem lại góp phần làm giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính cho cơ quan kiểm tra khoảng từ 10 - 20% (thời gian phân tích, thử nghiệm mẫu giữ nguyên theo quy trình), giảm thời gian đi lại cho DN, do đó đã rút ngắn đáng kể thời gian thông quan hàng hóa nói chung. 

Đặc biệt, trong năm 2016, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ, ngành tiến hành rà soát sửa đổi 20/87 văn bản theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg đem lại nhiều lợi ích cho DN. Cụ thể đã rút ngắn được Danh mục hàng hóa phải kiểm dịch: Đưa một số sản phẩm động vật, thực vật đã chế biến sâu ra khỏi danh mục đối tượng phải kiểm dịch; Bãi bỏ việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt trên sản phẩm dệt may quy định tại Thông tư 37/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương (136 mã hàng hóa).

PV: Mặc dù đạt kết quả tích cực, song trên thực tế cộng đồng DN vẫn cho rằng cải cách hành chính, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan vẫn cần tiếp tục được cải thiện hơn nữa. Ngành Hải quan sẽ làm gì để đáp ứng nguyện vọng của DN, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Cẩn: Năm 2017, ngành Hải quan sẽ đa dạng hóa hơn nữa các kênh trao đổi thông tin để cộng đồng DN có thể  tham gia hiệu quả hơn trong quá trình góp ý, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hải quan; mở rộng áp dụng phương thức điện tử đối với các thủ tục như: Quản lý hàng hóa tại cảng biển; quản lý hàng hóa lưu giữ tại các kho và các khu vực ưu tiên; quản lý hàng hóa đặc thù… 

Ngành Hải quan sẽ tập trung nguồn lực, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết 19 - 2016. Theo đó, phấn đấu rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới đến năm 2020 đạt mức dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Để đạt được mục tiêu đó, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục triển khai một số nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quản lý Nhà nước về Hải quan, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Hải quan 2014, triển khai hiệu quả Luật thuế XNK đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan và triển khai có hiệu quả các cam kết tại các hiệp định thương mại tự do, hiệp định tạo thuận lợi thương mại theo đúng lộ trình Việt Nam đã ký kết.

Thứ hai là, chủ động phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và ban hành đầy đủ danh mục các mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành theo hướng, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, giảm chi phí, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; mở rộng thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành tại các địa điểm kiểm tra tập trung tại cửa khẩu.

Thứ ba là, tiếp tục hoàn thiện Cơ chế Một cửa quốc gia, Cơ chế Một cửa ASEAN, hoàn thành việc mở rộng trong phạm vi toàn quốc các thủ tục đối với phương tiện, hàng hóa vận tải vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi; các thủ tục đối với phương tiện vận tải vào, rời cảng hàng không thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. 

Thứ tư là, thực hiện duy trì, giám sát và vận hành Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) đảm bảo ổn định, an ninh, an toàn 24/7. Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng chuẩn bị nội dung đề xuất và điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả giai đoạn 2 của Dự án VNACCS/VCIS khi được Chính phủ Nhật Bản phê duyệt.

Để tạo thuận lợi cho DN XNK, trong năm 2017, Tổng cục Hải quan sẽ quan tâm mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ công trực tuyến với mục tiêu 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3, 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

 PV: Xin cảm ơn ông!
Song Linh - Phúc Hải

LIEN ANH CORP

Vận tải đường biển

Vận tải hàng không

Dịch vụ khai hải quan

Gửi hàng nhanh

Dịch vụ ủy thác XNK

Vận tải nội địa

Tư vấn xuất nhập khẩu

Cơ hội giao thương

Cơ hội giao thương

Du Lịch

Tuyển dụng

Arena Seaside Cam Ranh-Khu nghỉ dưỡng 5* Bãi Dài

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE / ZALO
0932 706 990

THỦ TỤC HẢI QUAN
0903 687 383

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ - XUẤT NHẬP
0985 401 423

VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA
0903 687 383

CHỨNG NHẬN C/O - KIỂM DỊCH
0348 167 467

Email
truonglv@lienanhcorp.com

TOPSANPHAM

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

FACEBOOK LIEN ANH