Đăng kí tờ khai hải quan một lần là gì? Nội dung cần lưu ý khi đăng kí. Đăng kí tờ khai hải quan một lần (tiếng Anh: Single registration of customs declarations) là việc đăng kí tờ khai và nộp hồ sơ hải quan một lần đối với mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu nhất định.

Đăng kí tờ khai hải quan một lần (Single registration of customs declarations)
Khái niệm
Đăng kí tờ khai hải quan một lần trong tiếng Anh là Single registration of customs declarations.
Đăng kí tờ khai hải quan một lần (Single registration of customs declarations) là việc đăng kí tờ khai và nộp hồ sơ hải quan một lần đối với mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu nhất định, trong một thời gian nhất định của cùng một hợp đồng, qua cùng một cửa khẩu để làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng đó nhiều lần trong một khoảng thời gian giao hàng qui định trong hợp đồng.

Nội dung cần lưu ý khi đăng kí tờ khai hải quan một lần

Điều kiện để đăng kí tờ khai hải quan một lần:
- Người khai hải quan thường xuyên xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng nhất định
- Trong một thời gian nhất định
- Cùng một hợp đồng
- Qua cùng một cửa khẩu
Theo Điều 9 Khoản 6 Nghị định số 154 năm 2005 qui định: "Người khai hải quan thường xuyên xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng nhất định, trong một thời gian nhất định của cùng một hợp đồng mua bán hàng hoá, qua cùng cửa khẩu được đăng kí tờ khai và nộp hồ sơ hải quan một lần để làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng đó nhiều lần trong khoảng thời gian giao hàng qui định trong hợp đồng mua bán hàng hoá".
Hiệu lực của tờ khai đăng kí một lần
Tờ khai hải quan sẽ hết hiệu lực khi có sự thay đổi về chính sách thuế và chính sách quản lí xuất nhập khẩu đối với mặt hàng khai trên tờ khai hải quan. Thời hạn thanh khoản tờ khai đăng kí một lần là 15 ngày kể từ ngày xuất/nhập lô hàng cuối cùng hoặc kể từ ngày tờ khai hết hiệu lực.
Hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của tờ khai hải quan được áp dụng các chính sách quản lí hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng kí tờ khai. (Tài liệu tham khảo: Giáo trình Hải quan cơ bản, NXB Tài chính)
Thời điểm tính thuế
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng kí tờ khai hải quan một lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần thì thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, trị giá tính thuế và tỉ giá tính thuế theo ngày làm thủ tục hải quan có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu.(theo Điều 100 Thông tư 194 năm 2010 Bộ Tài chính)

LIEN ANH CORP

Vận tải đường biển

Vận tải hàng không

Dịch vụ khai hải quan

Gửi hàng nhanh

Dịch vụ ủy thác XNK

Vận tải nội địa

Tư vấn xuất nhập khẩu

Cơ hội giao thương

Cơ hội giao thương

Du Lịch

Tuyển dụng

Arena Seaside Cam Ranh-Khu nghỉ dưỡng 5* Bãi Dài

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE / ZALO
0932 706 990

THỦ TỤC HẢI QUAN
0903 687 383

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ - XUẤT NHẬP
0985 401 423

VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA
0903 687 383

CHỨNG NHẬN C/O - KIỂM DỊCH
0348 167 467

Email
truonglv@lienanhcorp.com

TOPSANPHAM

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

FACEBOOK LIEN ANH