Đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của kỳ tính thuế TNDN năm 2022.

Gia hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Ngày 21/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 32 quy định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Theo đó, nghị định quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký 21/5/2022.

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022.

Nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19, ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 34 gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022.

Theo đó, thời gian áp dụng Nghị định số 34 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022 được áp dụng từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 41 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Nghị định số 41 ban hành Mẫu số 01/TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123 năm 2020 của Chính phủ.

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 15 năm 2022 của Chính phủ về việc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau để tạo thuận lợi cho cơ sở kinh doanh là người bán, hàng hóa, dịch vụ.

Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 6/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ngày 6/7/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 20 thay thế cho Nghị quyết số 18 năm 2022 và Nghị quyết số 13 năm 2021 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Cụ thể: xăng, trừ etanol giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít; nhiên liệu bay giảm từ 1.500 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít; dầu diesel giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 500 đồng/lít; dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít; dầu hỏa giữ mức thuế 300 đồng/lít (mức sàn trong khung thuế suất).

Nghị quyết số 20 năm 2022 có thời hạn áp dụng từ 11/7/2022 đến 31/12/2022.

Chính sách thuế mới từ tháng 11/2021 đến nay

Thông tư số 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ngày 15/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 100 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40 được ban hành ngày 1/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, có một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

Một, sửa đổi hướng dẫn đối với hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm (kinh doanh không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) thì hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm trên 100 triệu đồng; hoặc thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Hai, sửa đổi hướng dẫn đối với tổ chức bao gồm cả chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Ba là, Thông tư 100 năm 2021 của Bộ Tài chính bổ sung hướng dẫn về trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.Ảnh minh họa

Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ

Ngày 15/1/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ, theo đó:

Nghị định sửa đổi quy định về khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông đối với ô tô pick-up chở hàng, xe tải VAN để thống nhất với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn Việt Nam. Mức thu áp dụng bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Đồng thời, để khuyến khích sản xuất phương tiện giao thông năng lượng sạch bảo vệ môi trường, Nghị định số 10 năm 2022 bổ sung quy định áp dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện chạy bằng pin trong vòng 3 năm kể từ ngày Nghị định số 10 năm 2022 có hiệu lực là 0% và trong 2 năm tiếp theo mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy bằng xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Nghị định số 10 năm 2022 quy định các trường hợp tổ chức, cá nhân khai, nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định việc sử dụng dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ được ký số, cung cấp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/2/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Ngày 28/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Theo đó, Thông tư số 13 năm 2022 của Bộ Tài chính bổ sung quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà chung cư là giá không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu nhà chung cư và cách xác định giá tính lệ phí trước bạ khi trên hợp đồng mua bán nhà và trên hóa đơn mua bán nhà không tách riêng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.

Bổ sung quy định về cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà đất mà không tách riêng phần giá trị nhà và giá trị đất.

Bỏ quy định chủ tài sản kê khai lệ phí trước bạ phải xuất trình cho cơ quan thuế giấy đăng ký mô tô, xe máy hoặc hồ sơ đăng ký xe do công an cấp đăng ký trả khi kê khai nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy từ lần thứ 2 trở đi.

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/ 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung một điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP

Ngày 29/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 49 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung một điều theo Nghị định số 12 năm 2015, Nghị định số 100 năm 2016 và Nghị định số 146 năm 2017.

Theo đó, điểm mới của Nghị định số 49 năm 2022 bao gồm: Sửa đổi quy định về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; sửa đổi các trường hợp được hoàn thuế đối với dự án đầu tư mới; bổ sung quy định đối với trường hợp hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Nghị định 49/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 12/9/2022.

Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 91 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Nội dung mới tại Nghị định 91 năm 2022 bao gồm:

1. Bổ sung quy định trường hợp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phải khai thuế.

2. Quy định trách nhiệm cung cấp thông tin của sàn giao dịch thương mại điện tử cho cơ quan quản lý thuế.

3. Quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

4. Bổ sung quy định đối với sản lượng than tiêu thụ nội địa thu mua từ các công ty sàng tuyển, chế biến than trong cùng Tập đoàn.

5. Bổ sung quy định trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn cưỡng chế.

6. Thời điểm tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán.

7. Sửa đổi Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn theo Mẫu số 04-1/CC ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 7/11/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, ngày 7/11/2022, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 67 hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Theo đó, một số nội dung mới tại Thông tư gồm:

Hướng dẫn cụ thể doanh nghiệp được sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp trong 2 năm (năm 2022 và năm 2023) để mua mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bổ sung hướng dẫn quản lý tài sản đối với trường hợp tài sản cố định dùng đồng thời cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hướng dẫn rõ hơn việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp trích lập Quỹ trong thời gian doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN và có nhận điều chuyển Quỹ khoa học và công nghệ từ doanh nghiệp khác.

Thông tư 67 có hiệu lực từ ngày 23/12/2022 và áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế từ kỳ tính thuế TNDN năm 2022.