Thuế xuất khẩu đối với thép phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của các doanh nghiệp được hướng dẫn như sau :
1. Về thủ tục xuất khẩu:
- Căn cứ Điều 71 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính , theo đó quy định “Thủ tục xử lý phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa” như sau:
“1. Phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (ví dụ: vỏ lạc trong quá trình gia công lạc vỏ thành lạc nhân) khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế.
2. Phế liệu, phế phẩm nằm ngoài định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địathực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này.”
Theo quy định trên công ty được phép xuất khẩu để bán số phế liệu sang nước ngoài thì có thể làm thủ tục xuất khẩu như hàng hóa thông thường khác (loại hình xuất khẩu B11 – xuất kinh doanh) nếu như số phế liệu đó không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.
2. Về chính sách thuế:
- Về thuế xuất khẩu: mặt hàng phế liệu, phế phẩm từ thép thuộc mặt hàng có thuế xuất khẩu, công ty có thể tham khảo thuế suất xuất khẩu theo Phụ lục I Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.
- Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ được hoàn lại thuế xuất khẩu nếu chứng minh được hàng xuất khẩu có nguồn gốc từ hàng nhập khẩu theo quy định tại điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC:
“Điều 114. Các trường hợp hoàn thuế
5. Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và được xác định cụ thể như sau:
a) Hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thì không phải nộp thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ hai nguồn: nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước thì thực hiện thu thuế xuất khẩu đối với phần nguyên liệu, vật tư tương ứng được sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc trong nước theo mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định đối với mặt hàng xuất khẩu đó;…”

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chính xác các thủ tục hải quan. Hotline : 0932 706 990 – email : info@lienanhcorp.com

LIEN ANH CORP

Vận tải đường biển

Vận tải hàng không

Dịch vụ khai hải quan

Gửi hàng nhanh

Dịch vụ ủy thác XNK

Vận tải nội địa

Tư vấn xuất nhập khẩu

Cơ hội giao thương

Cơ hội giao thương

Du Lịch

Tuyển dụng

Arena Seaside Cam Ranh-Khu nghỉ dưỡng 5* Bãi Dài

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE / ZALO
0932 706 990

THỦ TỤC HẢI QUAN
0903 687 383

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ - XUẤT NHẬP
0985 401 423

VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA
0903 687 383

CHỨNG NHẬN C/O - KIỂM DỊCH
0348 167 467

Email
truonglv@lienanhcorp.com

TOPSANPHAM

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

FACEBOOK LIEN ANH