Hiện nay, có rất nhiều công ty, doanh nghiệp, cá nhân đa phần là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong quá trình sản xuất gia công phát sinh ra các loại phế liệu. Doanh nghiệp muốn xuất khẩu phế liệu ra nước ngoài. Nhưng lại chưa hiểu rõ  các quy định và thủ tục thuế quan, hải quan liên quan đến việc xuất khẩu hàng phế liệu như thế nào.


Sau đây, là những thông tin về những quy định và thủ tục liên quan đến việc xuất nhập khẩu hàng phế liệu ra nước ngoài được tóm tắt và trích dẫn :

Về quyền xuất nhập khẩu phế liệu ra nước ngoài

Quyền xuất nhập khẩu ra nước ngoài của các doanh nghiệp được quy định rõ tại Điều  3 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương “Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” như sau:
  1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu, được mua hàng hoá tại Việt Nam mục đích xuất khẩu ra nước ngoài, bao gồm hàng hoá do doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp khác nhập khẩu vào Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác.
  2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu được trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa tại cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật.
  3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với việc xuất khẩu hàng hoá theo quy định của pháp luật.
  4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu chỉ được trực tiếp mua hàng hóa của thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó để xuất khẩu; không được tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm việc mở địa điểm để mua gom hàng hóa xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Các điều kiện theo quy định để doanh nghiệp xuất hàng hóa ra nước ngoài là:

  • - Hàng hóa doanh nghiệp mang đi xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu theo cam kết quốc tế mà Việt Nam có tham gia
  • - Hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu có điều kiện và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam
  • - Hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo lộ trình trong các cam kết quốc tế, doanh nghiệp phải thực hiện theo lộ trình cam kết
  • - Mặt hàng xuất khẩu phải phù hợp với nội dung quyền xuất khẩu doanh nghiệp đã được cấp phép thực hiện

Thủ tục và chính sách thuế xuất khẩu phế liệu ra nước ngoài

Về thủ tục: Thủ tục và hồ sơ xuất khẩu phế liệu phải được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành tại Điều 16 và 18 thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính.

Về chính sách thuế:  Được quy định cụ thể tại Điều 2 Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài Chính.

Trên đây là hướng dẫn của cơ quan hải quan về thủ tục hải quan hàng phế liệu  xuất khẩu. Nếu qúy công ty muốn biết thêm chi tiết cụ hể hơn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chính xác các thủ tục hải quan. Hotline : 0932 706 990 – email : info@lienanhcorp.com

LIEN ANH CORP

Vận tải đường biển

Vận tải hàng không

Dịch vụ khai hải quan

Gửi hàng nhanh

Dịch vụ ủy thác XNK

Vận tải nội địa

Tư vấn xuất nhập khẩu

Cơ hội giao thương

Cơ hội giao thương

Du Lịch

Tuyển dụng

Arena Seaside Cam Ranh-Khu nghỉ dưỡng 5* Bãi Dài

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE / ZALO
0932 706 990

THỦ TỤC HẢI QUAN
0903 687 383

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ - XUẤT NHẬP
0985 401 423

VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA
0903 687 383

CHỨNG NHẬN C/O - KIỂM DỊCH
0348 167 467

Email
truonglv@lienanhcorp.com

TOPSANPHAM

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

FACEBOOK LIEN ANH