Quyết định số 116/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai cải cách, hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan năm 2018, đã đặt ra các giải pháp, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nội ngành.


Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp (DN) là thước do hiệu quả cải cách. Trong đó, mục tiêu cụ thể là năm 2018, ít nhất 70% DN hài lòng với thủ tục hải quan. 
Cơ bản đạt yêu cầu của Nghị quyết 19 
Theo đánh giá của Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh, thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017, ngành Hải quan đã thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ, 29 nhóm giải pháp và 39 nhóm sản phẩm. Về cơ bản các nhóm này đã đạt yêu cầu đề ra, qua đó tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới, giảm chi phí cho DN; đồng thời đảm bảo công tác quản lý nhà nước, kiểm soát tuân thủ, chống buôn lậu, chống thất thu ngân sách.
Với vai trò tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg về việc đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa XNK, Tổng cục Hải quan đã cùng với các bộ, ngành rà soát, thống kê được 368 văn bản quy phạm pháp luật về KTCN trên các lĩnh vực; sửa đổi, bổ sung 75/87 văn bản còn bất cập. Tổng cục đã kiến nghị các bộ, ngành ban hành Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và KTCN theo hướng rút gọn các mặt hàng cần kiểm tra, chuyển mạnh sang hậu kiểm, danh mục phải chi tiết tên hàng và kèm mã số HS; thay đổi phương thức kiểm tra, áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra; tăng cường ứng dụng CNTT trong nộp hồ sơ và trả kết quả kiểm tra...

Để nâng cao hiệu quả KTCN, Tổng cục Hải quan đang xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện KTCN tại cơ quan hải quan; chủ động phối hợp các bộ quản lý chuyên ngành công bố Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục KTCN tại cửa khẩu và quy trình thực hiện công tác KTCN tại cửa khẩu…
Cũng theo ông Vũ Ngọc Anh, năm 2017, còn ghi nhận những nỗ lực của ngành Hải quan trong việc chủ động đôn đốc các bộ, ngành tích cực triển khai kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, đến nay đã triển khai 41 TTHC trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, với tổng số hồ sơ được xử lý là hơn 602.000 bộ, khoảng hơn 151.000 DN tham gia.
Bên cạnh đó, năm 2017, ngành Hải quan đã có bước đột phá mạnh mẽ trong việc cải cách TTHC, hiện đại hóa hoạt động nội ngành, bước đầu đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng DN.
 Tổng cục Hải quan đã chính thức vận hành hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng hàng không áp dụng tại Nội Bài (ngày 16/10/2017); chính thức đưa hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển đi vào hoạt động tại Hải Phòng (ngày 11/12/2017). Triển khai chính thức Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 từ ngày 23/10/2017 với 12 ngân hàng thương mại tham gia, cho phép DN có thể nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện kết nối internet. Triển khai dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 lên 126/178 TTHC, trong đó có 123 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4… 

Các chỉ số phải “lấy lòng” được DN 
Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm của ngành Hải quan năm 2018, trong đó nhiều chỉ số đã được đưa ra để đo đếm việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị ngay trong tháng đầu năm.
Theo đó, ngành Hải quan tập trung vào 7 nhiệm vụ cụ thể của cải cách hành chính là cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính và chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính.
Về mục tiêu cải cách, tạo thuận lợi cho DN XNK, Tổng cục Hải quan đưa ra chỉ tiêu phấn đấu năm 2018, 100% cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm soát được thời gian giải phóng hàng và xác định được chỉ tiêu giảm thời gian cho năm 2019.
Đặc biệt, ngành Hải quan đặt mục tiêu sự hài lòng của DN đối với TTHC trong lĩnh vực hải quan ít nhất đạt 70% trở lên thông qua các chỉ số chính như: Tiếp cận thông tin pháp luật về thủ tục hải quan, thực hiện các TTHC trong lĩnh vực hải quan, sự phục vụ của công chức hải quan; kết quả giải quyết TTHC về hải quan, đánh giá chung về chính sách pháp luật hải quan, trong các cuộc khảo sát chính thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để tạo thuận lợi hơn nữa cho DN, năm 2018 Tổng cục Hải quan tiếp tục cải cách thể chế, tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực hải quan. Việc cải cách TTHC phải được thực hiện từ khâu xây dựng chính sách, pháp luật đến khâu tổ chức thực hiện pháp luật hải quan. Trong đó, ngành Hải quan chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo các trang thiết bị hiện đại để thực hiện thủ tục hải quan được nhanh chóng; thường xuyên tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức trực tiếp thực hiện thủ tục...

Hải Linh
Thời báo tài chính 

LIEN ANH CORP

Vận tải đường biển

Vận tải hàng không

Dịch vụ khai hải quan

Gửi hàng nhanh

Dịch vụ ủy thác XNK

Vận tải nội địa

Tư vấn xuất nhập khẩu

Cơ hội giao thương

Cơ hội giao thương

Du Lịch

Tuyển dụng

Arena Seaside Cam Ranh-Khu nghỉ dưỡng 5* Bãi Dài

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE / ZALO
0932 706 990

THỦ TỤC HẢI QUAN
0903 687 383

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ - XUẤT NHẬP
0985 401 423

VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA
0903 687 383

CHỨNG NHẬN C/O - KIỂM DỊCH
0348 167 467

Email
truonglv@lienanhcorp.com

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

FACEBOOK LIEN ANH