Hóa chất nhập khẩu phải khai báo qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trước khi thông quan. Đó là một trong những quy định mới tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật hóa chất.
Cụ thể, Điều 27 Chương V Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định về khai báo hóa chất nhập khẩu nêu rõ “tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất NK trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia”.

Để khai báo, tổ chức, cá nhân tạo tài khoản đăng nhập theo mẫu quy định trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW), bao gồm các thông tin, tệp tin đính kèm.

Trường hợp cần làm rõ hoặc xác nhận thông tin, cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp các văn bản, chứng từ theo quy định dạng bản in.

Các thông tin khai báo theo mẫu quy định tại Phụ lục VI của Nghị định bao gồm các thông tin tổ chức, cá nhân khai báo, các thông tin hóa chất NK; hóa đơn mua, bán hóa chất; phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt. Trường hợp mặt hàng phi thương mại không có hóa đơn mua bán hóa chất, tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất có thể sử dụng giấy báo hàng về cảng thay cho hóa đơn thương mại.

Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử

Nghị định cũng quy định rõ về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử.

Theo đó, khi tổ chức, cá nhân khai báo thông tin qua Cổng NSW, thông tin sẽ tự động chuyển đến hệ thống của Bộ Công Thương, hệ thống này tự động phản hổi qua Cổng NSW tới tổ chức, cá nhân khai báo và cơ quan hải quan, thông tin phản hồi như một bằng chứng xác nhận hoàn thành khai báo hóa chất, làm cơ sở để tổ chức cá nhân hoạt động liên quan làm thủ tục hải quan và các thủ tục liên quan.  

“Thông tin phản hồi khai báo hóa chất NK qua Cổng NSW theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Nghị định này có giá trị pháp lý để làm thủ tục thông quan”, khoản b điểm 4 Điều 27 quy định rõ.

Trường hợp phát sinh sự cố hệ thống, tổ chức, cá nhân không thể thực hiện khai báo qua Cổng NSW, trong thời gian chờ khắc phục sự cố, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện khai báo hóa chất NK qua hệ thống dự phòng do cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo quy định.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất

Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin khai báo theo biểu mẫu có sẵn trên Cổng NSW và các văn bản chứng từ, dữ liệu điện tử trong bộ hồ sơ khai báo hóa chất qua Cổng NSW.

Trường hợp thông tin khai báo không chính xác, tổ chức, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm lưu trữ bộ hồ sơ khai báo hóa chất để xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu trong thời gian tối thiểu 5 năm.

Nghị định quy định Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng hệ thống quản lý, tiếp nhận thông tin khai báo; chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan kiểm tra tổ chức, cá nhân hoạt động khai báo hóa chất.

Dữ liệu NK hóa chất của tổ chức, cá nhân được Bộ Công Thương chia sẻ với các cơ quan quản lý ngành ở địa phương thông qua cơ sở dữ liệu về hóa chất.


Thông tin bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường không phải là thông tin bảo mật

Nghị định quy định các thông tin bảo mật của bên khai báo, đăng ký, báo cáo theo quy định của Luật Hóa chất gồm: Tên và số lượng hóa chất được sản xuất, NK, kinh doanh; thông tin liên quan bí quyết công nghệ, bí mật thương mại.

Còn những thông tin quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sẽ không được coi là thông tin bảo mật. Cụ thể gồm: Tên thương mại của hóa chất; tên tổ chức, cá nhân sản xuất, NK hóa chất, tổ chức cá nhân báo cáo hoạt động hóa chất; thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất, trừ các thông tin bảo mật nêu trên; các thông tin phục vụ phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất, ngăn chặn và hạn chế các ảnh hưởng xấu do độc tính của hóa chất; các thông tin cảnh báo khi sử dụng, tiếp xúc với hóa chất và cách xử lý sơ bộ trong trường hợp xảy ra sự cố.

Phương pháp phân tích xác định khả năng phơi nhiễm với người và môi trường; tóm tắt kết quả thử nghiệm độc tính của hóa chất; độ tinh khiết của hỗn hợp chất và mức độ nguy hại của các phụ gia, tạp chất cũng không được coi là thông tin bảo mật.

Các trường hợp miễn trừ khai báo:
- Hóa chất được sản xuất, NK phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó các sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp.
- Hóa chất là tiền chất ma túy, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất bảng đã được cấp phép sản xuất, NK.
- Hóa chất NK dưới 10 kg/một lần ​NK. Trường hợp này không áp dụng với hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.
- Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc đã có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.
- Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đã có giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam.  


Xem thêm :

LIEN ANH CORP

Vận tải đường biển

Vận tải hàng không

Dịch vụ khai hải quan

Gửi hàng nhanh

Dịch vụ ủy thác XNK

Vận tải nội địa

Tư vấn xuất nhập khẩu

Cơ hội giao thương

Cơ hội giao thương

Du Lịch

Tuyển dụng

Arena Seaside Cam Ranh-Khu nghỉ dưỡng 5* Bãi Dài

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE / ZALO
0932 706 990

THỦ TỤC HẢI QUAN
0903 687 383

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ - XUẤT NHẬP
0985 401 423

VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA
0903 687 383

CHỨNG NHẬN C/O - KIỂM DỊCH
0348 167 467

Email
truonglv@lienanhcorp.com

TOPSANPHAM

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

FACEBOOK LIEN ANH