Hướng dẫn về hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Ngày 27/7/2017, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn 5003/TCHQ-GSQL hướng dẫn một số vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh, thành phố nhằm thống nhất triển khai Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.
Theo Tổng cục Hải quan, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu sẽ được thực hiện thủ tục hải quan tại các Chi cục hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc chi nhánh, cơ sở sản xuất; Chi cục hải quan cửa khẩu, cảng xuất, nhập khẩu được thành lập trong nội địa (ICD); Chi cục hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi đặt cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.

Đồng thời, theo Tổng cục Hải quan hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư miễn thuế sẽ thực hiện thủ tục tại Chi cục hải quan nơi đăng ký danh mục hàng miễn thuế; Chi cục hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển; Chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan nơi hàng hóa nhập khẩu.

Được biết, trước đó Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành hai công văn hướng dẫn triển khai Quyết định 15, đó là công văn 4824/TCHQ-GSQL ngày 27/6/2017 và Công văn 4284/TCHQ-GSQL ngày 20/07/2017.

PV.
Theo Taichinh

LIEN ANH CORP

Vận tải đường biển

Vận tải hàng không

Dịch vụ khai hải quan

Gửi hàng nhanh

Dịch vụ ủy thác XNK

Vận tải nội địa

Tư vấn xuất nhập khẩu

Cơ hội giao thương

Cơ hội giao thương

Du Lịch

Tuyển dụng

Arena Seaside Cam Ranh-Khu nghỉ dưỡng 5* Bãi Dài

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE / ZALO
0932 706 990

THỦ TỤC HẢI QUAN
0903 687 383

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ - XUẤT NHẬP
0985 401 423

VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA
0903 687 383

CHỨNG NHẬN C/O - KIỂM DỊCH
0348 167 467

Email
truonglv@lienanhcorp.com

TOPSANPHAM

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

FACEBOOK LIEN ANH