Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước thắc mắc của Công ty TNHH Abbaka Việt Nam về việc tính phí CIC (phụ phí chuyển vỏ container rỗng) và phí EBS (phụ phí xăng dầu) vào trị giá hàng NK.
 thu-tuc-hai-quanTheo Tổng cục Hải quan, tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC có quy định: Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá hải quan.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng NK nếu đáp ứng đủ các điều kiện: Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; Phải liên quan đến hàng hoá nhập khẩu; Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan. 

Và tại điểm g1 khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC đã quy định rõ: Chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá NK đến cửa khẩu nhập đầu tiên là khoản phải cộng vào trị giá hàng NK.

Với những quy định trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Abbaka Việt Nam căn cứ vào hồ sơ thực tế hàng NK để khai báo và tính thuế theo đúng quy định.
Nguồn : baohaiquan.vn

LIEN ANH CORP

Vận tải đường biển

Vận tải hàng không

Dịch vụ khai hải quan

Gửi hàng nhanh

Dịch vụ ủy thác XNK

Vận tải nội địa

Tư vấn xuất nhập khẩu

Cơ hội giao thương

Cơ hội giao thương

Du Lịch

Tuyển dụng

Arena Seaside Cam Ranh-Khu nghỉ dưỡng 5* Bãi Dài

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE / ZALO
0932 706 990

THỦ TỤC HẢI QUAN
0903 687 383

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ - XUẤT NHẬP
0985 401 423

VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA
0903 687 383

CHỨNG NHẬN C/O - KIỂM DỊCH
0348 167 467

Email
truonglv@lienanhcorp.com

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

FACEBOOK LIEN ANH