Một số hàng hóa đã được bổ sung tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành ban hành kèm theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP (Nghị định mới) ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài sẽ có hiệu lực từ ngày 20/02/2014, thay thế Nghị định 12/2006/NĐ-CP (Nghị định cũ).
www.dichvuhaiquannhanh.com

* Danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép được bổ sung gồm:
- Các loại hàng hóa xuất khẩu theo hạn ngạch do nước ngoài quy định;
- Cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ từ rừng tự nhiên trong nước;
- Thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc phóng xạ (bao gồm nguyên liệu, thuốc thành phẩm đơn chất và ở dạng phối hợp).
* Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép được bổ sung gồm:
- Súng bắn dây;
- Nguyên liệu thuốc lá, sản phẩm thuốc lá, giấy vấn điếu thuốc lá; máy móc, thiết bị chuyên ngành sản xuất thuốc lá và phụ tùng thay thế;
- Nguyên liệu sản xuất chế phẩm sinh học, vi sinh học, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản;
- Giống thủy sản nhập khẩu có điều kiện;
- Giống thủy sản chưa có trong danh mục được phép nhập khẩu thông thường lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam;
- Thủy sản sống làm thực phẩm có trong danh mục được nhập khẩu thông thường;
- Thủy sản sống làm thực phẩm ngoài danh mục các loài thủy sản sống được nhập khẩu làm thực phẩm tại Việt Nam;
- Sản phẩm hoàn chỉnh có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc có trong Danh mục sản phẩm nhập khẩu có điều kiện;
- Sản phẩm hoàn chỉnh chưa có tên trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc có trong Danh mục sản phẩm nhập khẩu có điều kiện.
- Phôi kim loại sử dụng để đúc, dập tiền kim loại;
- Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam;
- Mỹ phẩm chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố, nhập khẩu dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm.
Điều 4 Nghị định mới quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của các Bộ, ngành liên quan. Về cơ bản hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của hai Nghị định không có sự khác biệt. Nghị định mới đã gộp Danh mục hành hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải xin giấy phép của Bộ Công thương và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Giấy phép của Bộ quản lý chuyên ngành vào một Phụ lục (Phụ lục II) thay vì tách thành hai Phụ lục như Nghị định cũ; đồng thời bổ sung mới, đổi tên một số nội dung cho phù hợp. Danh mục cụ thể các mặt hàng trong các Phụ lục này cũng như phân công trách nhiệm quản lý và nguyên tắc quản lý của các Bộ, ngành cũng đã được điều chỉnh phù hợp so với các quy định hiện hành.
Điều 7 Nghị định mới quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện kiểm dịch, kiểm tra về an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng và quy định cửa khẩu. So với Nghị định cũ, không chỉ có ba Bộ: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về điều kiện kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng hàng hóa, mà Nghị định mới quy định tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành phải công bố Danh mục các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan và hướng dẫn cụ thể việc kiểm tra, xác nhận chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Bên cạnh đó, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải đảm bảo thực hiện theo quy định của Luật an toàn thực phẩm, Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chống chuyển tải bất hợp pháp, bảo vệ uy tín của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam, chống gian lận thương mại, Chính phủ đã giao Bộ Công thương trong từng thời kỳ, quy định cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu đối với một số hàng hóa.
Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, khi xuất khẩu, nhập khẩu, ngoài việc thực hiện quy định của Nghị định 87/2013/NĐ-CP, thương nhân phải thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó.
Nguồn: www.customs.gov.vn

LIEN ANH CORP

Vận tải đường biển

Vận tải hàng không

Dịch vụ khai hải quan

Gửi hàng nhanh

Dịch vụ ủy thác XNK

Vận tải nội địa

Tư vấn xuất nhập khẩu

Cơ hội giao thương

Cơ hội giao thương

Du Lịch

Tuyển dụng

Arena Seaside Cam Ranh-Khu nghỉ dưỡng 5* Bãi Dài

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE / ZALO
0932 706 990

THỦ TỤC HẢI QUAN
0903 687 383

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ - XUẤT NHẬP
0985 401 423

VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA
0903 687 383

CHỨNG NHẬN C/O - KIỂM DỊCH
0348 167 467

Email
truonglv@lienanhcorp.com

TOPSANPHAM

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

FACEBOOK LIEN ANH