I. HỒ SƠ CHỨNG TỪ KHAI HẢI QUAN
Hồ sơ chứng từ là yếu tố quan trọng  trong quá trình làm thủ tục hải quan. Việc thu xếp chuẩn bị các hồ sơ chứng từ sớm và đầy đủ sẽ giúp việc khai báo hải quan được nhanh chóng và giảm chi phí  làm hải quan.

Một bộ chứng từ thông quan gồm các giấy tờ cơ bản sau:
1/ Hợp đồng thương mại (Purchase Order or Contract): 01 bản sao y
2/ Hóa đơn thương mại (Invoice): 01 bản gốc
3/ Phiếu đóng gói (Packing List): 01 bản gốc
4/ Vận tải đơn (Airway Bill/ Bill of lading).
5/ Giấy phép (nếu có): 01 bản gốc
6/ Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) (nếu có): 01 bản gốc
7/ Giấy tờ khác theo yêu cầu của Hải quan (nếu có)
II. LÊN TỜ KHAI HẢI QUAN :
Sau khi có đầy đủ hồ sơ chứng tư, bộ phận khai hải quan sẽ căn cứ vào hồ sơ để lên tờ khai hải quan. Trong quá trình này sẽ tham khảo và kiểm tra với khách hàng về thuế suất, giá trị invoice...để tối ưu lợi nhuận của chủ hàng.
III. KHAI BÁO HẢI QUAN
Việc Khai báo hải quan bao gồm những bước sau:
 1/ Truyền Hải quan
  • TKHQ có số  tiếp nhận:  Hải quan đã nhận được dữ liệu và phân cho cán bộ hải quan xử lý.
  • THKQ có số tờ khai: Cán bộ Hải quan kiểm tra dữ liệu và không có vướng mắc gì
  • TKHQ được phân luồng: Sau khi TKHQ được đưa qua hệ thống kiểm tra tự động của Hải quan
*TK luồng xanh: QKH chỉ cần cung cấp giấy tờ sau cho Hải quan để thông quan tờ khai và đi lấy hàng
TK Hải quan ký đóng dấu
Giấy giới thiệu
Giấy tờ khác nếu Hải quan yêu cầu: giấy nộp phạt chậm thuế v.v.
* TK luồng vàng điện tử : Bản mềm toàn bộ chứng từ Hải quan sẽ được gửi cho Hải quan để kiểm tra. QKH cần cung cấp các giấy tờ sau cho Hải quan
TK Hải quan ký đóng dấu
Giấy giới thiệu
Giấy tờ khác nếu Hải quan yêu cầu: giấy nộp phạt chậm thuế v.v.
* TK được phân luồng vàng giấy: QKH chuẩn bị chứng từ như hải quan yêu cầu ngoài giấy tờ của luồng xanh. Có thể một hoặc nhiều chứng từ dưới đây:
– TK Hải quan ký đóng dấu
– Giấy giới thiệu
– Hợp đồng thương mại (Purchase Order or Contract)
– Hóa đơn thương mại (Invoice)
– Phiếu đóng gói (Packing List)
– Vận tải đơn (Airway Bill/ Bill of lading).
– Giấy phép (nếu có)
– Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) (nếu có)
– Giấy tờ khác theo yêu cầu của Hải quan (nếu có)

* TK luồng đỏ: Ngoài việc xuất trình đầy đủ bộ chứng từ gốc Hải quan, Hải quan sẽ tiến hành kiểm hóa thực tế hàng hóa của QKH.

I.V. THÔNG QUAN
Sau khi hòan tất các thủ tục hải quan, và nghĩa vụ của chủ hàng đã hòan tất , hàng sẽ được thông quan và lấy hàng về kho.

V. CÁC VẤN ĐỀ PHỔ BIẾN CẦN LƯU Ý KHI THÔNG QUAN
1. Giấy Phép2. MÃ HS CODE3. NỢ THUẾ4. C/O HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ5. THAM VẤN GIÁ

LIEN ANH CORP

Vận tải đường biển

Vận tải hàng không

Dịch vụ khai hải quan

Gửi hàng nhanh

Dịch vụ ủy thác XNK

Vận tải nội địa

Tư vấn xuất nhập khẩu

Cơ hội giao thương

Cơ hội giao thương

Du Lịch

Tuyển dụng

Arena Seaside Cam Ranh-Khu nghỉ dưỡng 5* Bãi Dài

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE / ZALO
0932 706 990

THỦ TỤC HẢI QUAN
0903 687 383

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ - XUẤT NHẬP
0985 401 423

VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA
0903 687 383

CHỨNG NHẬN C/O - KIỂM DỊCH
0348 167 467

Email
truonglv@lienanhcorp.com

TOPSANPHAM

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

FACEBOOK LIEN ANH